Mieszalniki do betonu, łyżki do betonu

Łyżka z mieszalnikiem to osprzęt stworzony do mieszania kruszyw o ziarnistości do 32 mm z wodą oraz spoiwami, w tym głównie spoiwami hydraulicznymi na bazie cementu. Osprzęt pozwala zarówno na przygotowanie mieszanek plastycznych oraz suchych, jak również podsypek cementowo-piaskowych.